Kilka słów o naszej organizacji:

- Wykłady członków Stowarzyszenia zorganizowane w ramach cotygodniowych zebrań naukowych, - dofinansowanie badań naukowych młodych doktorantów, członków Stowarzyszenia oraz pomoc w zakresie przygotowań do druku, podręcznika i prac naukowych zagranicznych \( tłumaczenia), - subwencje finansowe ze środków własnych na badania kliniczne realizowane w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej ŚUM w Katowicach-Ligocie \( zakup odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego do badań hormonalnych), - dofinansowania udziału w konferencjach nakukowych,

Dane naszego OPP: