Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

NAZARET - PIEKARY

Kilka słów o naszej organizacji:

Wspomaganie ludzi w kształtowaniu dojrzałej wiary i osobowości w duchu chrześcijańskim oraz szerzenie misji miłości wyrażającej się w poszanowaniu godności osoby ludzkiej i budowaniu więzi braterskich.

Dane naszego OPP: