Kilka słów o naszej organizacji:

CELE STATUTOWE HOSPICJUM TO:
- UDZIELANIE OSOBOM CIĘŻKO CHORYM OPIEKI MEDYCZNEJ I DUCHOWEJ PRZYSTOSOWANEJ DO SZCZEGÓLNYCH POTRZEB TYCH CHORYCH
- UDZIELANIE POMOCY RODZINOM OSÓB CIĘŻKO CHORYCH
- JEDNOCZENIE LUDZI DOBREJ WOLI GOTOWYCH UDZIELAĆ SPOŁECZNIE POWYŻSZEJ OPIEKI I POMOCY
- OPIEKA O KTÓREJ MOWA ŚWIADCZONA JEST NIEODPŁATNIE

Dane naszego OPP: