Kilka słów o naszej organizacji:

- Ochrona i promocja zdrowia, zwłaszcza w dziedzinie urologii - Działania w zakresie oświaty dotyczącej ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, zwłaszcza w dziedzinie urologii - Pomoc techniczna, finansowa, szkoleniowa i informacyjna na rzecz innych organizacji pozarządowych prowadzących działalność w tych samych lub zbliżonych dziedzinach, co Stowarzyszenie

Dane naszego OPP: