Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . pielęgnacja, krzewienie, popularyzacja muzyki i kultury muzycznej europejskiej, polskiej, śląskiej, nie wykluczając dorobku grup mniejszości narodowych istniejących na terenie Górnego Śląska, 2 . reprezentowanie interesów członków Towarzystwa na forum publicznym, tak wobec instytucji państwowych jak i samorządowych, a także kościelnych, 3 . twórcze i społeczno-wychowawcze działanie w pobudzaniu aktywności i podnoszeniu poziomu kultury muzycznej społeczeństwa zarówno poprzez formy profesjonalne, jak i współdziałanie z ruchem amatorskim, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 4 . popularyzacja śpiewu chóralnego, 5 . kształtowanie i umacnianie etosu muzyka i miłośników muzyki wśród członków Towarzystwa i poza nim, 6 . szeroko rozumiana popularyzacja kultury.

Dane naszego OPP: