Kilka słów o naszej organizacji:

Rozwój i popularyzacja sportu konnego,rekreacji i turystyki konnej, hipoterapii oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swojego działania.

Dane naszego OPP: