Kilka słów o naszej organizacji:

1. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI PORZUCONYMI, BEZDOMNYMI, POTRZEBUJĄCYMI POMOCY.
2. POWSZECHNA EDUKACJA EKOLOGICZNA-SZCZEGÓLNIE UKIERUNKOWANA NA PROBLEMATYKĘ HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT.
3. ZWALCZANIE PRZEJAWÓW NIEHUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT.
4. DZIAŁANIE NA RZECZ GATUNKÓW DZIKO ŻYJĄCYCH.

Dane naszego OPP: