Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Komitetu jest wszechstronne działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz seniorów poprzez rehabilitację społeczną, zawodową, leczniczą oraz tworzenie warunków przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym na miarę ich możliwości oraz wsparcie ich rodzin oraz opiekunów.

Dane naszego OPP: