Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji są działania zmierzające do poprawy warunków opieki medycznej nad chorymi ze schorzeniami hematologicznymi

Dane naszego OPP: