Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom, rodzinom i środowiskom upośledzonym społecznie, materialnie lub zdrowotnie, a przede wszystkim zagrożonym ubóstwem. Cele zadań Stowarzyszenia mieszczą się w obrębie sfery zadań publicznych, wykonywane są nieodpłatnie.

Dane naszego OPP: