Kilka słów o naszej organizacji:

Udzielanie pomocy żywnościowej osobom tej pomocy potrzebującym, bezpośrednio, a także poprzez wspomaganie działań instytucji, organizacji charytatywnych, zajmujących się rozdziałem żywności

Dane naszego OPP: