Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Towarzystwa jest działanie na rzecz upowszechniania i wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania form edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i moralnego.

Dane naszego OPP: