Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie hospicyjnej opieki poprzez umożliwienie choremu najpełniejszego przeżycia terminalnego okresu choroby w drodze leczenia objawowego, pielęgnacji oraz towarzyszenia choremu i jego rodzinie w cierpieniu, jakie wspólnie przechodzą.

Dane naszego OPP: