Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspomaganie programów nauczania i wychowania młodzieży Zespołu Szkół UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu a także zapewnienie jego rozwoju.

Dane naszego OPP: