Kilka słów o naszej organizacji:

W kadencji 2015-2016 stowarzyszenie kontynuowało program pomocy stypendialnej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori oraz Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza, fundując stypendia naukowe uczniom wskazanym przez dyrekcje w-w szkół, z którymi stowarzyszenie współpracuje. Z darowizn członkiń klubu fundowane są również stypendia socjalne. Zarząd klubu w dacie 1 lutego 2016 r. zawarł z Radą

Dane naszego OPP: