Kilka słów o naszej organizacji:

1) kultywowanie tradycji i historii niemieckiej, 2) rozwój oświaty, kultury i sztuki niemieckiej zmierzając przez to do zaspokojenia w tym zakresie potrzeb członków Stowarzyszenia, 3) popularyzację literatury i prasy niemieckiej, 4) reprezentowania potrzeb społecznych i kulturalnych członków Stowarzyszenia wobec władz, 5) uczestnictwo w życiu społecznym i samorządowym, 6) prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: