Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu, jako organizacji społecznej, prowadzącej działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego, jest przede wszystkim propagowanie, organizowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podejmowanie działań w zakresie edukacji i wychowania na rzecz ogółu społeczności, zwłaszcza dla swoich członków, mieszkańców Rydułtów.

Dane naszego OPP: