Kilka słów o naszej organizacji:

SPRAWOWANIE OPIEKI NAD WSZELKIMI FORMAMI DZIAŁALNOSCI GRUP I ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH, - PODNOSZENIE POZIOMU PREZENTACJI FOLKLORU WIDOWISKOWEGO, - SPRAWOWANIE OPIEKI NAD ANIMATORAMI KULTURY, - ROZWIJANIE UZDOLNIEN TWÓRCZYCH, TANECZNYCH I MUZYCZNYCH ORAZ POGŁEBIANIE ZAMIŁOWANIA DO SZTUKI LUDOWEJ PRZEZ UCZESTNICTWO W DZIAŁALNOSCI ARTYSTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OSWIATOWEJ, - UPOWSZECHNIANIE AMATORSKIEJ I ZAWODOWEJ KULTURY, - UPOWSZECHNIANIE W SRODOWISKU ZWYCZAJÓW RODZIMYCH I LUDOWYCH, - KSZTAŁTOWANIE POZADANYCH CECH CHARAKTERU I OSOBOWOSCI CZŁONKÓW POPRZEZ AKTYWNE UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAN STATUTOWYCH STOWARZYSZENIA.

Dane naszego OPP: