Kilka słów o naszej organizacji:

O trafności wyboru metod szkoleniowych przemawiają dotychczasowe wyniki kilkudziesięciu naszych wychowanków/zawodnikó w m.in. Joanny Krawczyk, Łukasza Goldera, Aleksandra Kaczmarka zdobywców kilkunastu medali w Mistrzostwach Europy i Świata oraz medale na Olimpiadzie Sportów Umysłowych w Pekinie . Każdego roku przekazujemy naszych juniorów do UKS MAT Grzybowice reprezentują region Ślaska w rozgrywkach kadrowych i turniejach ogólnopolskich. Również badania naukowe przeprowadzone w Szkole Podstawowej Nr 13 w Gorzowie Wlkp. potwierdzają słuszność wybranych sposobów nauczania. Rewelacyjne wyniki szkoleniowe zostały udokumentowane w książce Andrzeja Modzelana „Twoje dziecko gra w szachy”. Na opanowanie teorii brydża sportowego - w ramach zajęć pozalekcyjnych – przeznaczamy ~ 240 godzin lekcyjnych. Po 30 godzinach wprowadzamy treningi imitujące turniej par i turniej teamów. Po 60 godzinach dopuszczamy czołowych zawodników do turniejów regionalnych i wojewódzkich. Nasza zawodniczka Joanna Krawczyk Taczewska rozpoczynała naukę w brydża od 4 klasy szkoły podstawowej a na zdobycie tytułu Mistrza Polski potrzebowała 5 lat nauki teorii i startów w turniejach. Na zdobycie tytułu Mistrza Europy 7 lat ,

Dane naszego OPP: