Kilka słów o naszej organizacji:

ORGANIZACJA I WSPIERANIE RUCHU SPORTOWEGO, REKREACYJNEGO I TURYSTYCZNEGO. - ZGODNIE Z PAR. 5 STATUTU

Dane naszego OPP: