Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym działania Stowarzyszenia jest: a) aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządu ruchu; b) rozwój i popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych; c) szkolenie i doskonalenie samodzielności osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się wyłącznie przy pomocy wózka inwalidzkiego;

Dane naszego OPP: