Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działalność informacyjna dotycząca placówek integracyjnych i terapeutycznych pracujacych z osobami z autyzmem - nieodpłatne przekazanie podręcznika Catherine Maurice " Modele zachowań..." rodzicom, nauczycielom i terapeutom dzieci z autyzmem - szkoleniowe spotkania z rodzicami dotyczące możliwości uzyskania pomocy finansowej i wolontaryjnej, - Kontynuacja prac związanych z cyklem wydawniczym podręczników do wczesnej interwencji w terapii dzieci z autyzmem, - Kontynuacja promocji podręcznika Catherine Maurice, Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi"

Dane naszego OPP: