Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym 0c15dałostockiej Akademii Siatkówki jest realizacja zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Dane naszego OPP: