Kilka słów o naszej organizacji:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ochrona i promocja zdrowia, promowanie turystyki krajoznawczej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanie kursów i szkoleń sportowych, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, działanie na rzecz integracji europejskiej poprzez rozwijanie kontaktów i współpracy na płaszczyźnie sportowej. Działalność charytatywna, promocja i organizacja wolontariatu. Prowadzenie działalności redakcyjnej i wydawniczej szerzącej idee klubu.

Dane naszego OPP: