Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 2 . Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Dane naszego OPP: