Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

klasztor w Ostrzeszowie

Twój 1% będzie trwać stulecia

Dane naszego OPP: