Kilka słów o naszej organizacji:

- prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia i ratowania życia dzieci, w tym wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym, sportowym, kulturalnym oraz dobroczynnym; - udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej; – rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Dane naszego OPP: