Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Niesienie pomocy kotom, w szczególności kotom wolno żyjącym 2 . Szerzenie oświaty, szacunku i kultury wobec zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem kotów.

Dane naszego OPP: