Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest rozwój kultury fizycznej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do kultury fizycznej, popularyzacja i stałe podnoszenie poziomu sportowego, głównie wśród dzieci i młodzieży, oraz osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: