Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

14 STRADOWSCY IGNACY JEREMI MIKOŁAJ

Nasza strona www: www.stradowski.net

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działalności Fundacji jest: prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie rozwoju dzieci, ochrony zdrowia oraz ratowania życia dzieci, wspieranie inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym m.in.: - udzielanie pomocy osobą znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, - wspieranie placówek oświatowych i opiekuńczo wychowawczych, • organizowanie pomocy medycznej, terapeutycznej, rehabilitacji oraz finansowej i rzeczowej, - udzielanie pomocy materialnej młodym sportowcom i klubom sportowym, • upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologii społecznej.

Dane naszego OPP: