Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez podnoszenie świadomości prawnej obywateli, wzmacnianie umiejętności samodzielnego radzenia sobie z problemami życiowymi oraz promowanie postaw aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Dane naszego OPP: