Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM STOWARZYSZENIA JEST PROWADZENIE, WSPOMAGANIE I PROPAGOWANIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI O CHARAKTERZE SPORTOWO-REKREACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, W TYM OBOZÓW I ZAWODÓW. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI I CHARAKTERZE ARTYSTYCZNYM. ORGANIZOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH. ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA OŚRODKA. WSPARCIE FINANSOWE WYCHOWANKÓW STOWARZYSZENIA. POMOC SPOŁECZNA W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYM RODZINOM I OSOBOM. PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGII I PRZEMOCY I RODZINIE.

Dane naszego OPP: