Kilka słów o naszej organizacji:

Oratorium jest ośrodkiem wychowawczym, którego celem jest prowadzenie zachłanności wychowawczej i opiekuńczej w środowisku młodzieży, także niepełnosprawnej. Założenia wychowawcze i program pedagogiczny Oratorium oparte są na wychowawczej idei i uprzedzającym systeie pedagogicznym wypracowanym przez św. Jana Bosko, założyciela Towarzystwa Salezjańskiego.

Dane naszego OPP: