Kilka słów o naszej organizacji:

CELEM KLU0c068 JEST O0c03aĘCIE WYCHOWANIEM FIZYCZNYM I SPORTOWYM MIESZKAŃCÓW ZŁOTOKŁOS, SZCZAK I OKOLIC, WYCHOWANIE ICH NA ZDYSCYPLINOWANYCH, ODWAŻNYCH I WSZECHSTRONNIE ROZWINIĘTYCH OBYWATELI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PODNOSZENIE ICH POZIOMU SPORTOWEGO W CELU UZYSKANIA SUKCESÓW NA SPORTOWYCH ARENACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.

Dane naszego OPP: