Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja realizuje cele służące kulturze oraz upowszechnianiu kultury, twórczości i społeczeństwu. Do celów najistotniejszych należą: - wspieranie, rozwój i promocja amatorskiego i zawodowego ruchu artystycznego oraz utalentowanej młodzieży i dzieci - popieranie, organizowanie i promowanie imprez o charakterze kulturalnym i społecznym o randze lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej - rozwijanie i propagowanie lokalnej, krajowej i międzynarodowej współpracy kulturalnej.

Dane naszego OPP: