Kilka słów o naszej organizacji:

Celem działania Fundacji jest wspieranie działań na rzecz: a) Podnoszenia jakości, unowocześnienia i kompleksowości metod leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz innych zakładów opieki zdrowotnej b) Prowadzenie prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres kardiologii, kardiochirurgii i transplantologii oraz innych nauk medycznych c) Wspieranie osób dorosłych i dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji osobistej i majątkowej

Dane naszego OPP: