Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest upowszechnienie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych oraz sportowo rekreacyjnych.

Dane naszego OPP: