Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest: - wszechstronny rozwój wsi Garbatówka w celu poprawy życia jej mieszkańców pod względem kulturalnym, ekologicznym i materialnym w kierunku zapewnienia funkcjonowania placówek oświatowych i kulturowych, - działanie na rzecz ochrony środowiska i rozwoju infrastruktury, - organizacja pomocy socjalnej dla najniżej uposażonych grup społecznych, - wszelka działalność społecznie użyteczna.

Dane naszego OPP: