Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i niezamożnych oraz sierotom naturalnym i społecznym.

Dane naszego OPP: