Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest realizacja zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, a w szczególności wspomaganie i rozwój działalności leczniczej, profilaktycznej oraz naukowo badawczej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Dane naszego OPP: