Nasza strona www: ptmts.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem PTMTS jest krzewienie i popieranie rozwoju mechaniki teoretycznej oraz współdziałanie w jej szerzeniu i rozpowszechnianiu

Dane naszego OPP: