Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Wsparcie dla osób po przeszczepieniu serca i płuc - STS

Nasza strona www: www.sts-zg.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

popularyzacja metody leczenia ludzi poprzez transplantację serca, - udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, ludziom po przeszczepie serca, - wspieranie kardiochirurgicznych ośrodków transplantacyjnych, - prowadzenie działalności rehabilitacyjnej, sportowej i turystycznej, - wspomaganie badań naukowych dotyczących przeszczepu serca, - promowanie zdrowego trybu życia, - prowadzenie działalności popularyzatorskiej, publicystycznej i informacyjnej, - organizowanie zjazdów, sympozjów, szkoleń i spotkań naukowych, - współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi

Dane naszego OPP: