Kilka słów o naszej organizacji:

1) Upowszechnianie fizyki i nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej w społeczeństwie oraz popieranie rozwoju fizyki w Polsce.
2) Rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, w nauce oraz różnych gałęziach gospodarki.
3) Reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie, wobec organów państwowych, samorządowych, a także innych organizacji publicznych i prywatnych w kraju oraz za granicą.

Dane naszego OPP: