Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Klubu Wsparcia i działalności informacyjno-edukacyjnej oraz reprezentowanie osób niepełnosprawnych w urzędach i sądach, Organizacja konferencji i kampanii społecznych. Wymiana doświadczeń związanych z radzeniem w różnych sytuacjach życiowych. Pomoc w uzyskaniu pracy oraz wpływ na właściwy stosunek zakładów pracy do zatrudnionych w nich osób z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. Szkolenia zawodowe i działania na rzecz społeczności lokalnej. Organizacja turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, sportowych, spotkań przy muzyce. Dyżur psychiatry i psychologa.

Dane naszego OPP: