Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest powoływanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych, podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego ich funkcjonowania oraz upowszechnianie postaw zaangażowania i odpowiedzialności w środowiskach uczniowskich. Ponadto celem Stowarzyszenia jest propagowanie i edukacja na rzecz postaw proekologicznych, a także działalność pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: