Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum im. Ks. p.Wawrzyniaka w Golinie, które umożliwia dzieciom i młodzieży z Goliny i okolicznych miejscowości do kontynuowania nauki po szkole podstawowej. Szkoła posiada wykwalifikowana kadrę nauczycielską, która oprócz godzin dydaktycznych ma możliwość prowadzenia zajęć pozalekcyjnych podczas których młodzież ma okazję poszerzyć swoją wiedzę z różnych dziedzin nauki. Gimnazjum posiada nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalające na prowadzenie lekcji oraz uzyskanie przez uczniów dobrych wyników w nauce

Dane naszego OPP: