Kilka słów o naszej organizacji:

- działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania - działania na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt przebywających w schroniskach - działania w zakresie ekologi, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Dane naszego OPP: