Kilka słów o naszej organizacji:

- Prowadzenie ośrodka "Wioska Franciszkańska"
- Działalność edukacyjna, ekologiczna, wychowawcza;
- Działalność redakcyjna i wydawnicza;
- Działalność charytatywna, społeczna, profilaktyczna, wspieranie rodzin w trudnej sytuacji;
- Współpraca z innymi instytucjami;

Dane naszego OPP: