Kilka słów o naszej organizacji:

92 , 62 , Z, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE SEKCJI SPORTOWYCH, IMPREZ SPORTOWYCH, MASOWYCH IMPREZ TAKICH JAK TURNIEJE, FESTYNY, GROMADZENIE ŚRODKÓW MATERIALNYCH I GOSPODAROWANIE NIMI, WSPÓŁDZIAŁANIE Z ORGANAMI SAMORZĄDOWYMI, PAŃSTWOWYMI, SPÓŁDZIELCZYMI ORAZ PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI

Dane naszego OPP: