Kilka słów o naszej organizacji:

-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -Promowanie zdrowego trybu życia -Wypoczynek dzieci i młodzieży -Działalność charytatywna -Nauka, edukacja,oświata i wychowanie -Przeciwdziałanie patologiom społecznym -Promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP: